• תהילים א ב (3) - מהם שלושת חלקי התורה ואיך ניתן להשיג את כולם

 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • לעוד דפים בנושא "תהילים"

 • תהילים א ב (3) - מהם שלושת חלקי התורה ואיך ניתן להשיג את כולם

  מייסד חסידות סטאמר בספרו ישמח משה מסביר מהם חלקי התורה:

  ישנו חלק של סתרי התורה שנקרא תורת ה' שהוא משאיר אצלו ולא מגלה, ישנו חלק תורת הנגלה שהיא תורה שבכתב שגילה לבני אדם, וישנו ממוצע בין שניהם שע"י יגיעה בתורה שבכתב של עם ישראל הם מורידים חלק מתורת הנסתר והופכים אותה לנגלה, כל פעם עוד ועוד חלקים, וזהי התורה שבע"פ.

  וזה שהתורה קודם היגיעה בה נקראת תורת ה' בחלק הראשון של הפסוק, ולאחר היגיעה בה יומם ולילה היא נקראת תורתו של האדם ובהישג ידו.

  וזה מה שכתבו חז"ל שכה' נתן למשה את הלוחות שהיו באורך 6 טפחים הוא החזיק מלמעלה ב-2 טפחים עליונים (תורת הנסתר שלא ידועה לאדם) ומשה החזיק בידיו ב-2 טפחים תחתונים (תורה שבכתב ותורת הנגלה), ובאמצע היו 2 טפחים ששום יד לא נגעה בהם. וזהו חלק העיון והפלפול שמצריך יגיעה כדי להוריד אותו מרמת הנסתר לרמת הנגלה.

  ישנם אם כן 3 חלקים לתורה: תורת הנגלה שבהישג כל אדם, תורת היגיעה שניתנת רק ע"י יגיעה בתורה שבאמצעותה חלק מהנסתר הופך לנגלה וזו התורה שבע"פ, וישנו חלק אחד של נסתרות שנשאר תמיד ביד ה' ולא ניתן להגיע אליו אפילו ע"י יגיעה. וזו נקראת "תורת מתנה" שנותן אותה למי שחפץ בו לתת לו בלי קשר ליגיעה, כי מתת אלקים הוא ליראי ה' ולחושבי שמו.

  אברהם הוא דוגמא לאדם שניתנה לו חלקי התורת מתנה. הרי לא היה לו אב שילמד אותו תורה כי אביו היה עובד כוכבים. וניתנה לו בזכות היראה, שעבד וירא את ה' למרות שישב בין רשעים שאף חיפשו להרוג אותו בשל כך. לנו יש חלקים בה שהם ירושה מאבותינו, אנחנו לא מתחילים מאפס.

 • {{report.count}} 
 • לעוד דפים בנושא "תהילים"

חזרה לראש הדף