• פרשת משפטים- "האלקים נמצא (גם) בפרטים הקטנים".

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • לאחר עשרת הדברות שקראנו בשבוע שעבר באה פרשתנו שעניינה דיני המשפט העברי- על הסדרים וההנהגות הממוניות שצריכות להיות בהנהגת המשפט שבין אדם לחברו.

  הפרשה פותחת במילים "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". רש"י עומד על כך שהפרשה נפתחת בוא"ו החיבור  ("ואלה") - "ואלה מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני", כמו שעשרת הדברות ניתנו בהר סיני כך גם פרטי הדינים והמשפטים שבפרשנו ניתנו בהר סיני.

  עומק גדול ישנו בדברים הקצרים הללו של רש"י.

  לאנשים קל לראות את החשיבות והרוממות של הכללים הגדולים, אבל לעיתים קשה לראות זאת בפרטי הפרטים ובדקדוקי המצוות. ואומרת לנו התורה ש"אף אלו מסיני", אף שיש כאן פרטים קטנים האור דבר האלקים מאיר גם מתוכם (אחרי ההתבוננות), הכללים מאירים מתוך הפרטים.

  בספר "אורות" של הרב קוק ישנו מאמר מעניין בנושא זה בשם "חכם עדיף מנביא". וכותב שם הרב קוק שמה שלא הצליחה הנביאים לעשות למרות כל העוצמה והרוממות שיש בדבריהם, הצליחו החכמים לעשות בכח לימוד והעצמת הדקדוק בפרטים "מה שלא עשתה הנבואה בכלי מלחמתה החוצבים להבות אש עשו החכמים בהרחבת התורה, בהעמדת תלמידים הרבה ובשינון החוקים הפרטיים ותולדותיהם"

  כל ימי בית ראשון נלחמו הנביאים בעבירות חמורות של עבודה זרה, גזל ועושק, רצח וזימה. נלחמו, אך בסופו של דבר לא הצליחו. בית המקדש הראשון נחרב בגלל עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים.

  לעומת זאת בבית שני, כבר לא היתה נבואה, אבל התחילה תקופה של הרחבת החכמה, והתעצמות בעסק התורה שבעל פה. ודווקא בתקופה זו מוגרה העבודה הזרה ושאר העבירות הגדולות והחמורות.

  זה גם דבר הגיוני מאוד- אדם שנותן צדקה כל יום סכום קטן, גם אם היה בהתחלה קמצן שבקמצנים, לאט לאט ישתנה להיות אדם שהנדיבות היא חלק ממנו "אחרי המעשים נמשכים הלבבות", הרבה יותר מאשר אדם ששומע, או אפילו שדורש, דרשות מלהיבות בשבח הצדקה.

  אומנם מעיר הרב קוק שבמשך הזמן, עקב העיסוק בפרטים, נשכח העיסוק בכללים, שיסודם באור הנבואה, נזנחה (יחסית) ההתעסקות בפנימיות התורה, באידיאלים הגדולים שעומדים ביסוד הפרטים.

  ואומר הרב קוק שלעתיד לבוא (שתפקידנו להביאו) יתאחדו אור החכמה עם אור הנבואה. יחזור האור של הכללים, של האידאלים הגדולים של נשמת התורה, והם יאירו בפועל מתוך הפרטים, שמצד שני יבססו ויחדירו את כל האידאלים הגדולים האלה במציאות. "חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף, גם ה' יתן הטוב וארצנו תתן יבולה, ונשמתו של משה (שאיחד את אור החכמה והנבואה, והיה אב לחכמים ואדון הנביאים) תשוב להופיע בעולם".      

   

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף