• דבר תורה לפרשת שמות - על ייעוד כללי וייעוד פרטי

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • חומש שמות נקרא כך על שם פתיחתו "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצריימה". 

  רש"י מייחס לקושי שיש לגבי פסוק זה – לכאורה רשימת בני יעקב היורדים למצרים כבר נמנו בסוף פרשת ויגש בחומש הקודם, ומדוע לחזור ולמנותם כאן?

  הרמב"ן מיישב קושיא זו – לחבר אותנו לחומש הקודם. בחומש הקודם, לפני שהפסקנו בברכות יעקב לבניו לפני מותו, עסקנו בירידת עם ישראל למצרים, עתה נחזור לעניין הראשון, ובחומש זה יסופר על הגלות והגאולה ממנה – הגלות שמתחילה בירידת בני ישראל למצרים, שחוזרת ומסופרת בראש הספר.

  רש"י כותב הסבר אחר, על פי המדרש, "אף על פי שמנאן בחייהן בשמותן, חזר ומנאן במיתתן, להודיע חבתן שנמשלו לכוכבים - שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם, שנאמר: (ישעיהו מ כו): המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא".

  לגבי עם ישראל מצינו שני תארים של ריבוי: אברהם אבינו הובטח, לאחר העקידה "כי ברך אברכך, והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים, וכחול אשר על שפת הים".

  לכל אחד מהם משמעות אחרת. החול הוא רב ועצום, יש אין ספור גרגרי חול על שפת הים, אבל אף גרגר הוא לא ייחודי, ולא עומד בפני עצמו, ביחד הם משהו מאוד חזק. "אשר שמתי חול גבול לים". ומאידך כוכבי השמים רבים מאוד, אבל כל אחד הוא "כוכב" בפני עצמו. עולם שלם בפני עצמו.

  בעם ישראל יש את שתי הבחינות. התורה ניתנה לכלל עם ישראל. ייעודו של עם ישראל, כעם, הוא להפיץ את שם ה' בעולם, לקרוא לאחדות ה' והבריחה מההגשמה ושפלות הנפש, אל חיים של קדושה, כאן בעולם הזה. וכמו שכותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי סוף מאמר ראשון: יעודנו הוא כי תשרה שכינתו יתברך בקרבנו כאן בארץ, ויראה העניין האלוקי בנו באותות גדולה. וממנו יראו וכן יעשו, כחל יושבי תבל. "יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון".

  הברית הזו נכרתה עם עם ישראל, כלאום. בפרשת בחוקותי כשהתורה מדברת על השכר והעונש על המצוות היא לא מדברת על האדם הפרטי ושכרו, אלא עם עם ישראל "ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו" וכו'. כל עם ישראל מקבל את השכר (או העונש) – הלאומי – ביחד.

  כולנו במשימה הזו יחד - "כחול הים".

  אבל יש גם מובן שני שמודגש בפרשתנו.  

  כל אחד מ"גרגרי החול" הללו שתורם את חלקו במשימה הלאומית הזו, הוא גם כוכב מאיר בפני עצמו, בעיני רבונו של עולם. "להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים". כל אחד הוא גם "חלק א-לוה ממעל", ויש בקרבו נשמה קדושה, בעלת התחדשות עצמאית וקשר מתמיד עם הקב"ה.

  והאמת היא השילוב הזה – כוחות אדירים לכל אחד ואחד בפני עצמו, עם יכולות מיוחדות, ודברים מיוחדים שהוא נשלח לתקן כאן בעולם, ורק הוא מסוגל לכך – אבל כולנו מתכללים לגוף אחד, למשימה גדולה בהרבה מאיתנו -  "עם ישראל חי".

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף