• מתורתו של רבי נחמן (6)

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
  • לקט מאמרותיו של רבי נחמן מברסלב (מתוך הספר 'שיחות הר"ן'):

  • - אפיקורסות נקראת משא, כמו שכתב רש"י על "משאכם" (דברים א, יב), מלמד שהיו בהם אפיקורסים. על כן כשנוסע להצדיק הוא משליך מעליו משאוי גדולה כי מאחר שנוסע כבר יש לו אמונה שהוא הפך האפיקורסות.

  • - עכשיו נתפשט האפיקורסות שהותרה הרצועה לדבר סרה על כל הצדיקים ועל כל יראי ה'. ובאמת זה האפיקורסות הוא נגד השם יתברך בעצמו, אך שהם בושים לדבר בפירוש על השם יתברך הם מהפכין אפיקורסות שלהם לדבר על הצדיקים. "שתו בשמים פיהם - ולשונם תהלך בארץ (תהילים ע"ג). 
  •  
  • - לב נשבר ועצבות אינם אותו ענין כלל. כי לב נשבר הוא בלב, ועצבות באה מן הטחול. ועצבות שהיא מהטחול היא סטרא אחרא, והקדוש ברוך הוא שונא אותה, אבל לב נשבר הוא חביב ויקר מאוד לפני השם יתברך. אך אנשים כערככם יכולין לבוא מלב נשבר לעצבות - על כן צריכין ליחד איזה שעה ביום שיהיה לו לב נשבר, דהיינו להתבודד ולשבר לבו לפניו יתברך כמבואר במקום אחר, אבל שאר כל היום כולו יהיה רק בשמחה.

  • - עצבות היא כמו מי שהוא בכעס וברוגז כמו שמתרעם ומתלונן עליו יתברך חס ושלום על שאינו עושה לו רצונו. אבל לב נשבר הוא "כבן המתחטא לפני אביו" (תענית דף יט) כתינוק שקובל ובוכה לפני אביו על שנתרחק ממנו.

  • - גם על ידי השמחה יכולין להחיות אדם אחר. כי יש בני אדם שיש להם יסורים גדולים רחמנא לצלן ואי אפשר להם לספר מה שבלבם. והם היו רוצים לספר, אך אין להם בפני מי לספר ולהשיח עמו את כל אשר עם לבבם, והם הולכים מלאים יסורים ודאגות. וכשבא אדם עם פנים שוחקות יכול להחיות אותם ממש.

  • - צריך לשמור את המחשבה מאד. ודע שכל בחינה שהיא גבוה למעלה יותר אצל האדם היא יכולה להגיע ולהשיג יותר. למשל: היד יותר מהרגל. והדיבור יותר מהיד. והשמיעה היא גבוהה יותר ויכולין לשמוע קול מרחוק מאד, והראיה יכולה להשיג ולהגיע עוד יותר ויותר, כי בהראיה יכולין לראות ולהביט על השמים. נמצא שכל בחינה שהיא גבוה יותר למעלה היא יכולה להשיג ולהגיע יותר. והמחשבה היא גבוה מאד מאד למעלה מן הכל ויכולה להשיג ולהגיע למעלה למעלה על כן צריכין לשמרה מאד.
 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף