• "לפרשת בהעלותך- "ומי יתן כל עם ה' נביאים"

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • בפרשתנו מתואר שמשה רבנו בעקבות תלונות ומענות העם כנגד המן, ושרוצים בשר וכו' וכו', אומר לקב"ה "לא אוכל אנוכי לבדי לשאת לכל העם הזה". בתגובה אומר לו הקב"ה שיקח שבעים איש מזקני ישראל והוא יאציל מהרוח של משה גם עליהם, והם יסייעו לו בהנהגה. מסופר ששני זקנים שהיו צריכים להגיע לא באו מתוך צניעות שהיתה בהם - אלדד ומידד, והם התנבאו במחנה. יהושע בשומעו על כך פונה  למשה "אדוני משה כלאם". ומשה רבינו עונה לו בתגובה אופיינית, שיש ממנה יסוד לתורת ישראל כולה: "וַיֹּאמֶר לוֹ מֹשֶׁה הַמְקַנֵּא אַתָּה לִי וּמִי יִתֵּן כָּל עַם ה' נְבִיאִים כִּי יִתֵּן ה' אֶת רוּחוֹ עֲלֵיהֶם".

  משה רבנו, הרועה הנאמן, שמח בהצלחת בניו-תלמידיו-צאן מרעיתו, ושמח כשראה שמגיעים לדרגות רוחניות גבוהות, ולעצמאות רוחנית.

  יש מכאן יסוד מוסד לתורת ישראל והתרבות הישראלית. כידוע בימי הביניים הכמרים הנוצרים העדיפו להשאיר את כל הידע אצלם ולהשאיר את העם בבוץ הבערות, ועל ידי כך בעצם לשלוט בהם. "לא כאלה חלק יעקב". אצלנו המטרה הזו שהיציב משה רבינו "ומי יתן כל עם ה' נביאים" עמדה תמיד כמטרת על לפני כל רב ומנהיג, להפיץ את ידיעת התורה ולימודה כמה שיותר -  "לא עם הארץ חסיד", "בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ, מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואשה, שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה".   

  ו"ממשה ועד משה לא קם כמשה". הרמב"ם, בחיבורו הגדול ה"משנה תורה" הציב לעצמו מטרה דומה, הנחלת ידיעת התורה (הנגלית) כולה בשפה פשוטה לעם ישראל כולו. וכך הוא כותב בהקדמתו:

  "ומפני זה נערתי חצני אני משה בן מיימון הספרדי ונשענתי על הצור ברוך הוא ובינותי בכל אלו הספרים וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים בענין האסור והמותר הטמא והטהור עם שאר דיני התורה. כולם בלשון ברורה ודרך קצרה עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל בלא קושיא ולא פירוק, לא זה אומר בכה וזה בכה. אלא דברים ברורים קרובים נכונים על פי המשפט אשר יתבאר מכל אלו החיבורים והפירושים הנמצאים מימות רבינו הקדוש ועד עכשיו. עד שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול בדין כל מצוה ומצוה ובדין כל הדברים שתיקנו חכמים ונביאים".

  וחכמתו וצדקתו עמדה לו שהדברים נכונים עד ימינו אלה, וספרו מהווה ספר יסוד וחוליה מקשרת בין התלמוד הבבלי לספרי הפוסקים, ומהווה מבוא נפלא לידיעת התורה כולה.

  קצת מספרים: 

  בכל המשנה תורה ישנן 14823 הלכות.

  ספר המדע- 456  אהבה- 696  זמנים- 1697  נשים-1009  קדושה- 1205  הפלאה- 809  זרעים- 1594  עבודה- 1531  קרבנות- 509  טהרה- 1804  נזיקין- 941  קנין- 977  משפטים- 788  שופטים- 807

  אם כן, חישוב פשוט מראה ש:

  -ע"י לימוד 10 הלכות ביום במשך 5 ימים בשבוע אדם יסיים את כל המשנה תורה תוך לערך 6 שנים.

  49 שבועות   x 10 הלכות x 5 ימים x 6.1 שנים = 14945    

  -ע"י לימוד 10 הלכות ביום במשך 7 ימים בשבוע אדם יסיים את המשנה תורה  תוך פחות מ 4.5 שנים.

   49 שבועות  x 10 הלכות x 7 ימים x 4.3 שנים = 14749  

  - ידועה גם החלוקה מיסודו של האדמו"ר מחב"ד, הרבי מלובביץ' זצ"ל לפיה ע"י לימוד שלושה פרקים ליום אדם מסיים את הרמב"ם תוך שנה, ובפרק ליום תוך שלש שנים.


  לימוד 10 הלכות ביום, לכל הדעות ולכל האמירות, אינו משימה קשה במיוחד לאף אחד ולא מצריך זמן רב כלל. והתועלת מרובה מאוד, וממש לא יתכן שאדם משכיל בן ימינו לא יעבור על הספר היסודי הזה לפחות פעם אחת.

  וכל אחד יבחר לו את סדר הלימוד המתאים לו, לפי חלוקה לפרקים או להלכות, ולפי תאריך היעד שרצונו לקבוע לסיום הרמב"ם והזמן שברשותו, ותרבה הדעת-  "כמים לים מכסים".

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף