• משנת הרב קוק - מצוות

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • המצוות כביטוי של האידיאלים הרוחניים של התורה

  *היסוד הרוחני של חפץ אדון כל עולמים,יתעלה שמו, נמצא בכללותה של התורה, ומזהיר ומנהיר בכל מצוה והלכה, בסעיפיה וסעיפי סעיפיה.

  *בתוך התורה הנגלית עם כל סעיפיה מתפרץ הזרם של המעיינות הנסתרים, הנובעים ממעמקי המחשבות העליונות, שנצח ישראל חי בהם.

  *כל המעשים כולם, כל המצוות, כל המנהגים, אינם כי אם כלים רבים המכילים בקרבם כל אחד ואחד ניצוצי אורה אחדים מהאורה העליונה והגדולה הזאת, ולפי חסנם של הכלים, לפי טהרתם ודיוקם המכוון (כדמות חוקי הדקדוק של השפה לעומת הרעיונות הפנימיים שמתבטאים על ידי הדיבור) כך האורה מתגדלת.

  *בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלהבת הישראלית, הדורשת בחזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצות ד' כולן, לצקת את רוח ד', רוח ישראל המלא הכללי הממלא את כל חללה של הנשמה, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה, להביע את הבטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. וזה הוא השורש לכמיהה לארץ ישראל, אדמת הקודש, ארץ ה', שבה המצות כולן מתגלמות ומתבלטות בצורתן השלימה.

  *יתגלו המצוות המעשיות בהוד סגולתם, בכל הדרם ונועמם הפנימי, במלא תפארת החיים המעשיים שבהם, וכל העולם כולו ישתומם למראה גדלם ויפעת כבודם. ומאוירא דארץ ישראל המחכים, יופיע אור קודש כליל חכמה על כל הנשמות הפרטיות והכלליות, להתענג על יקר תפארת דעת האמת שבחיי הנועם והקדש של סגולת המצוות.

                                                                                                                                                                                           (משנת הרב, עמ' מו-מז)

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף