• דבר תורה לפרשת דברים - ביקורת בונה

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • ספר דברים פותח בנאום ארוך של משה רבינו לעם ישראל לפני מותו. התורה מתארת בפרטי פרטים היכן היה נאום זה:

  "אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן בַּמִּדְבָּר בָּעֲרָבָה מוֹל סוּף בֵּין  פָּארָן וּבֵין תֹּפֶל וְלָבָן וַחֲצֵרֹת וְדִי זָהָב:  אַחַד עָשָׂר יוֹם מֵחֹרֵב דֶּרֶךְ הַר שֵׂעִיר עַד קָדֵשׁ בַּרְנֵעַ".

   

  והמפרשים טורחים לחפש את הסיבה מדוע כל הפירוט הזה, שלא מצאנו כדוגמתו במקומות אחרים.

  פירוש יפה על דרך הפשט כותב רבי שמשון רפאל הירש (הרש"ר הירש) בפירושו לתורה. למעשה כיוון שלא נודע מקום קבורת משה הרי שלעם ישראל בעתיד לא תישאר שום מזכרת פיסית ממנהיגו הגדול, שום קבר או ציון להשתטח עליו. הזיכרון האחרון של העם ממשה יהיה אך ורק דברי הפרידה שלו, ולכן החשיבות לציין ולזכור את מקום המעמד. מזכרת שתישאר לדורות.

  רש"י בפירושו לתורה בעקבות מדרש חז"ל הולך בכיוון פרשני אחר. ומסביר רש"י שכל המקומות הללו הם רמזים של חטאים שעם ישראל חטא במדבר, עליהם הוכיח משה את העם ברמז בפתיחת נאומו:

  במדבר - מה שהכעיסוהו במדבר שאמרו (שמות טז ג) מי יתן מותנו וגו'; בערבה - שחטאו בבעל פעור בשטים בערבות מואב; מול סוף - על מה שהמרו בים סוף בבואם לים סוף שאמרו (שם יד יא) המבלי אין קברים במצרים; בין פארן ובין תפל ולבן - הוכיחם על הדברים שתפלו על המן שהוא לבן, שאמרו (במדבר כא ה) ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, ועל מה שעשו במדבר פארן על ידי המרגלים. וחצרות - במחלוקתו של קרח. ודי זהב - הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם, שנאמר (הושע ב י) וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל.

  ומסביר רש"י שמשה המתין עם תוכחות אלו לעם סמוך למותו, כי אכן זה הזמן המתאים ביותר: "שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו" ו"שלא יתבייש מפניו". תוכחה באמצע החיים נקלטת הרבה פחות טוב, כי הלב של השומע לא פתוח לקבל, וגם יוצר מתיחות אחר כך בינו לבין המוכיח. אבל כשמדובר בדברי פרידה אחרונים שבאמת יוצאים מהלב, אז הדברים פועלים באמת הרבה יותר.

  הסבר אחר יפה ועמוק לתוכחה מופיע בסיפור חסידי נחמד, המובא בספר "יהי אור".

  מספרים על הרבי אברהם יהושע העשיל (שנקרא על שם ספרו ה"אוהב ישראל") מאפטא שפעם אחת בקש שיביאו לו הרבה ניירות מכתבים כי הוא רוצה לכתוב על אודות החסידים יושבי ארץ ישראל. באותה תקופה היה מקובל אצל יהודי הגולה לאסוף כסף עבור היהודים שעלו לארץ ישראל בעליית החסידים הגדולה (בשנים 1740-1777)  והתיישבו בעיקר בעיר טבריה.  ואמר הרבי מאפטא שהוא רוצה לכתוב לכל עיירות וקהילות ישראל שלא יתנו יותר כסף ליושבי טבריה שכן הם אוכלים מרק גם בימות החול ומתענגים על חשבון יושבי חו"ל. לאחר כתיבת ושליחת המכתבים הללו, בקש הרבי שיביאו לו שוב ניירות מכתבים רבים יותר מהראשונים, ויכתבו שהוא מבקש מכל קהילות ישראל שיתמכו ביד רחבה ביושבי עיר הקודש טבריה, ואפילו מי שדחוק שיתרום לפחות משהו, כי הם עוסקים בתורה ועובדים את השם יתברך, והתורה שלהם, כיוון שהם יושבים בארץ ישראל במסירות נפש, יקרה יותר משלנו יושבי חו"ל.

  אחרי ששלחו גם את המכתבים הללו, שאלו אותו חסידיו מה סבר מלכתחילה ומה ראה פתאום לחזור בו מדבריו. ואמר הרבי מאפטא שכך מצינו שעשה משה רבינו, שלפני שבירך את עם ישראל לפני מותו פירט להם את כל החטאים שעשו. ולמה עשה כך? שאם יבוא מקטרג וירצה לקטרג לומר שישראל לא ראויים לברכה בגלל חטאיהם, יאמרו לו שכל מה שיש לך לומר כבר נאמר על ידי משה רבינו בתוכחה, ואין לך יותר מה להוסיף. וכך, אמר הרבי מאפטא, עשיתי גם אני. שאם יראו אנשים את המכתבים של בקשת התרומה לעיר טבריה, וירצו לומר שאין יושבי ארץ ישראל ראויים שיתמכו בהם, יאמרו להם, הרבי מאפטא כבר כתב את מה שאתם אומרים, ולמרות הכל מבקש לחזק את יושבי הארץ.

  התוכחה כהקדמה לברכה.

  ועל זה נאמר "נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא" (משלי כז ו). משה רבינו הרועה הנאמן והאוהב הגדול, שכל מטרתו בכל דבריו רק להביא לעם ישראל שפע של טובה וברכה.       

  כך גם לגבי הימים הללו, ימי בין המיצרים. זו תקופה קשה ולא טובה לעם ישראל, "כל שונאיה השיגוה בין המיצרים". עם כל הקושי שבימים הללו חשוב לזכור ש"כל מאי דעביד רחמנא  - לטב עביד" (כל מה שהקב"ה עושה לטובה הוא עושה) – שגם הדברים הפחות טובים שקורים, התוכחות, כוונתם להוליך את עם ישראל לייעודו ותכליתו הטובה באחרית דבר. וחשוב לחוות את התוכחות ולהפנים את המסר, ומתוך כך להיות באמת ראויים לברכה שבוא תבוא.

  "כִּי עוֹד חָזוֹן לַמּוֹעֵד וְיָפֵחַ לַקֵּץ וְלֹא יְכַזֵּב אִם יִתְמַהְמָהּ חַכֵּה לוֹ כִּי בֹא יָבֹא לֹא יְאַחֵר". במהרה בימינו אמן ואמן.

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף