• פרשת צו- אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • בפרשתנו פרשת צו מתוארת מצות "אש התמיד" שהיתה בבית המקדש. עם ישראל נצטווה שהאש על המזבח תוקד באופן תמידי "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה".

  רבי ישעיהו הורביץ בספרו "שני לוחות הברית" (השל"ה) כותב בספרו סגולה לסילוק הרהורים לא טהורים שבאים לאדם, לומר פסוק זה בשקט לעצמו "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה".

  מאחרי הסגולה הזו של השל"ה מסתר עומק גדול.

  רבי חיים מוולוז'ין בספרו "נפש החיים" מתייחס לפסוקים בפרשת תרומה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" – בתוכו לא נאמר אלא "בתוכם" בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל (רש"י). "ככל אשר אני מראה אותך...וכן תעשו" – וכתבו חז"ל במדרש: וכן תעשו- לדורות.

  וכותב הנפש החיים:

  "אל תחשבו שתכלית כוונתי הוא עשיית המקדש החיצוני, אלא תדעו שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן וכל כליו, רק לרמז לכם שממנו תראו וכן תעשו את עצמכם שתהיו אתם במעשיכם הרצויים כתבנית השכן וכליו, כולם קדושים ראויים ומוכנים להשרות שכינתי בתוככם ממש".

  על דרך סגולת השל"ה הקדוש כותב גם האדמו"ר מחב"ד, רבי שניאור זלמן מאדי בספר התניא (פרק כה), על "דרך קצרה" לעורר את האהבה הנסתרת שיש בלב כל יהודי לאביו שבשמים, ועל ידי כך להינצל מכל ניסיון שעומד בו "וזהו שכתוב כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, שבכל עת ובכל שעה בידו של אדם וברשותו הוא להעביר רוח שטות והשכחה מקרבו ולזכור ולעורר אהבתו לה' אחד המסותרת בודאי בלבבו בלי שום ספק.. דהיינו שלא ליפרד בשום אופן מיחודו ואחדותו יתברך אפילו במסירת נפש ממש בלי שום טעם ושכל מושג, אלא בטבע אלקי".    

  כל אחד בעצמו הוא כעין "משכן קטן" ובתוכו בוערת אש התמיד. לפעמים האש יוקדת בחוזקה, ולפעמים יש שם רק גחלים עוממות - אותן צריך לעורר:  "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה".

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף